Dorovinės kultūros metodologiniai klausimai
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6336
PDF

Reikšminiai žodžiai

Dorovė
dorovinė kultūra
etika
socialistinė visuomenė
asmenybė

Kaip cituoti

Kalenda Česlovas (2014) „Dorovinės kultūros metodologiniai klausimai“, Problemos, 280, p. 124-127. doi: 10.15388/Problemos.1982.28.6336.

Santrauka

1981 m. lapkričio 17–18 dienomis Vilniuje įvyko antrasis tarprespublikinis simpoziumas etikos klausimais. Jį surengė Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ir TSRS Filosofų draugijos Lietuvos skyrius. Simpoziume buvo svarstomi socialistinės visuomenės ir asmenybės dorovinės kultūros metodologiniai klausimai, dvasinės kultūros ir dorovės sąveika, dorovinės kultūros esmė, turinys ir specifika, jos sąvokos apibrėžimas, struktūra ir pagrindiniai elementai, socialistinės visuomenės dorovinės kultūros funkcijos.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.