Konferencija ir kolokviumas etikos klausimais
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 1987-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7203
PDF

Reikšminiai žodžiai

V. Lazutka
J. Sakalauskas
Antanas Gaidys
Vincentas Žemaitis
Albinas Lozuraitis

Kaip cituoti

Konferencija ir kolokviumas etikos klausimais (Česlovas Kalenda , Trans.). (1987). Problemos, 37, 128-129. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7203

Santrauka

1985 m. lapkričio 20–21 dienomis Vilniuje įvyko respublikinė mokslinė konferencija „Etika ir dabartinė ideologinė kova“. Pranešimus skaitė V. Lazutka, V. Kiseliovas, J. Sakalauskas, A. Gaidys, N. Šaškovas ir kiti. Tų pačių metų lapkričio 22 dieną Lietuvos TSR Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute įvyko tarprespublikinis kolokviumas „Metodologiniai etikos istorijos klausimai“, kurį surengė šio instituto Etikos skyrius (vadovas V. Žemaitis).
PDF