Politinių paslaugų marketingas
-
Valdas Pruskus
Publikuota 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.53.6909
PDF

Reikšminiai žodžiai

Politinė veikla
politinė paslauga
marketingas
politikas
rinkėjas

Kaip cituoti

Pruskus V. (1998). Politinių paslaugų marketingas. Problemos, 53, 75-89. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.53.6909

Santrauka

Straipsnyje politines paslaugas bandoma traktuoti kaip marketingo objektą, siekiama išryškinti politinių paslaugų produkto ypatumus ir jo gyvavimo raišką politinių paslaugų rinkoje. Politinė veikla iš esmės yra paslauga, kurią politikas ar politinė organizacija teikia visuomenei. Šios paslaugos negalima kaupti, ji yra reliatyviai fiksuota, ją sudaro mažiausiai dvi paslaugos: tam tikros informacijos suteikimas skirtingų interesų individų grupėms, siekiant išgryninti ir aiškiai įvardyti esamus nesutarimus, ir problemos sprendimo alternatyvų pasiūlymas. Pateikiamos atskirus marketingo komplekso elementus sudarančios sprendimų grupės. Aptariami politiko teikiamų paslaugų ir pagamintos prekės-sterosistemos skirtumai. Politinės paslaugos (produkto) gyvavimo ciklas – tai laikotarpis nuo produkto atsiradimo politinių paslaugų rinkoje iki jo sunykimo. Šiame cikle skiriamos penkios stadijos: kūrimo, įgyvendinimo, auginimo, brandos ir smukimo. Politinės organizacijos (politikai), kurie per lėtai prisitaiko prie pakitusio politinių paslaugų vartotojų (rinkėjų) skonio ir nereaguoja į jų kintančius poreikius, yra pasmerkti nykti ir dažnai žlugti.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.