B. Jasinovskis kaip filosofijos istorijos metodologas ir kultūros filosofas
-
Alvydas Jokubaitis
Publikuota 1991-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7069
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bogumilas Jasinowskis
lenkų filosofija
filosofijos istorijos metodologija
kultūros filosofija
psichologizmas

Kaip cituoti

Jokubaitis A. (1991). B. Jasinovskis kaip filosofijos istorijos metodologas ir kultūros filosofas. Problemos, 45, 93-102. https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7069

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama lenkų filosofo B. Jasinovskio filosofijos istorijos metodologija ir kultūros koncepcija. Kaip filosofijos istorijos metodologas jis teigė, kad filosofinę sistemą nulemia jos kūrėjo psichinė struktūra. Kiekviena metafizinė doktrina yra elementų kompleksas. Kiekvienas filosofas siekia sukurti neprieštaringą filosofiją, bet tam trukdo psichologinės visumos prieštaringumas. Iš filosofijos istorijos metodologijos į kultūros filosofiją B. Jasinovskis perkėlė psichinės struktūros sąvoką ir jai suteikė kultūrologinės kategorijos reikšmę, įvardydamas ją civilizacijos dvasinės struktūros terminu. Taip filosofijos istorijos metodologijos psichologizmas peraugo į kultūros filosofijos psichosociologizmą. B. Jasinovskis pripažino psichinę struktūrą, apimančią ištisas civilizacijas ir kultūras. Šioje struktūroje skyrė statišką (religinės, teisinės, filosofinės ir kitokios idėjos) ir dinamišką (tų idėjų išgyvenimas) dalis. Teigiama, kad tarp psichologizmo ir psichosociologizmo esama prieštaravimo: kolektyvinė struktūra kaip mąstymo determinantas prieštarauja individualiai kūrybos laisvei.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.