Mąstymo paradigmos ir žmogaus pasaulis
-
Danutė Kapačiauskienė
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7184
PDF

Reikšminiai žodžiai

Arvydas Šliogeris
egzistencinis mąstymas
ontologija
būtis
žmogus

Santrauka

A. Šliogerio knygos „Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas“ recenzija. Knygoje rekonstruojama egzistencinio mąstymo paradigma, kurios ontologinė ašis yra imanentinis transcendentas. Aptariama ir klasikinio mąstymo paradigma. Kritiškai vertindamas egzistencinį mąstymą, autorius dažniausiai jį vadina paradoksaliu, šiam paradoksalumui suteikdamas negatyvią prasmę. Paaiškinęs egzistencinio mąstymo socialinį sąlygotumą, knygos autorius daro išvadą, kad egzistencinio mąstymo ontologinis regionas iš tikrųjų yra visuomenės kuriamas daiktų pasaulis, arba daiktiškoji tikrovė.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.