Galimybės keisti klaidingus įsitikinimus dėl seksualinio priekabiavimo Lietuvos studentų imtyje
Straipsniai
Monika Čeponytė
Vytauto Didžiojo universitetas
Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Vytauto Didžiojo universitetas
https://orcid.org/0000-0001-8874-0668
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Psichol.2018.5
PDF

Reikšminiai žodžiai

seksualinis priekabiavimas
seksizmas
seksistiniai įsitikinimai
seksualinio priekabiavimo mitai

Kaip cituoti

Čeponytė M., & Žardeckaitė-Matulaitienė K. (2018). Galimybės keisti klaidingus įsitikinimus dėl seksualinio priekabiavimo Lietuvos studentų imtyje. Psichologija, 58, 88-104. https://doi.org/10.15388/Psichol.2018.5

Santrauka

Tyrimu siekiama įvertinti vienkartinio užsiėmimo seksualinio priekabiavimo tema veiksmingumą mažinant studentų klaidingus įsitikinimus dėl seksualinio priekabiavimo ir teigiamas nuostatas dėl seksualinio priekabiavimo, skatinti geresnį seksualinio priekabiavimo situacijų atpažinimą, taip siekiant spręsti seksualinio priekabiavimo problemą studentų grupėje. Tyrimo rezultatai parodė statistiškai reikšmingus požiūrio į seksualinį priekabiavimą, seksualinio priekabiavimo mitų išreikštumo bei seksualinio priekabiavimo situacijų vertinimo skirtumus prieš dalyvaujant užsiėmime ir po jo. Studentai, dalyvavę užsiėmime, pasižymėjo mažiau išreikštomis teigiamomis nuostatomis dėl seksualinio priekabiavimo ir rečiau seksualinį priekabiavimą laikė romantinių santykių dalimi. Be to, šie studentai visas seksualinio priekabiavimo situacijas vertino kaip labiau atspindinčias seksualinį priekabiavimą, seksualiniam priekabiavimui dažniau priskyrė ir tas situacijas, kuriose auka yra vyras. Vis dėlto duomenų analizė taip pat parodė, kad dalyvavę užsiėmime studentai dažniau buvo linkę atsakomybę už seksualinį priekabiavimą priskirti moterims nei prieš dalyvaudami užsiėmime.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.