Lietuvos gyventojų reprezentatyvios imties psichologinės gerovės struktūra
Straipsniai
A. Kairys
A. Liniauskaitė
A. Bagdonas
V. Pakalniškienė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2013.1.2629
PDF

Reikšminiai žodžiai

psychological well-being
structure of well-being
Lithuanian Psychological Well-Being Scale (LPGS) psichologinė gerovė
jos struktūra
Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė (LPGS)

Kaip cituoti

Lietuvos gyventojų reprezentatyvios imties psichologinės gerovės struktūra (A. Kairys, A. Liniauskaitė, A. Bagdonas, & V. Pakalniškienė , Trans.). (2013). Psichologija, 48, 7-19. https://doi.org/10.15388/Psichol.2013.1.2629

Santrauka

Straipsnyje pristatomos 16–89 metų Lietuvos gyventojų reprezentatyvios imties asmens psichologinės gerovės struktūros paieškos, naudojant Lietuviškąją psichologinės gerovės skalę (LPGS). Atlikus patvirtinamąją faktorių analizę išryškėjo vieno faktoriaus psichologinės gerovės modelis, apimantis abu gerovės aspektus – hedoninį ir eudaimoninį. Išskirti septyni gerovės komponentai: optimizmas / kontrolė; pasitenkinimas pragyvenimo lygiu; negatyvus emocingumas; pasitenkinimas šeima ir artimaisiais; pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais; pasitenkinimas fizine sveikata; pasitenkinimas darbu. Du teiginiai, matuojantys pasitenkinimą gyvenimu Lietuvoje, į faktorių analizę nebuvo įtraukti. Skalei ir subskalėms būdingas labai geras vidinis suderintumas.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai