Eksternališkumo-internališkumo skalė
Straipsniai
A. Bagdonas
L. Pociūtė
Publikuota 1988-12-23
https://doi.org/10.15388/Psichol.1988.8.9097
PDF

Reikšminiai žodžiai

Eksternališkumo-internališkumo skalė
kontrolės lokusas

Kaip cituoti

Bagdonas A. ir Pociūtė L. (1988) „Eksternališkumo-internališkumo skalė“, Psichologija, 80, p. 105-122. doi: 10.15388/Psichol.1988.8.9097.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas naujos skalės, tiriančios internalumą – eksternalumą, validumo ir patikimumo tyrimo rezultatai. Pateiktos standartinės normos studentams ir vyresnių klasių mokiniams. Remiantis tyrimo duomenimis, įvertintas 1181 tiriamojo internalumo – eksternalumo lygis: (1) ekstremaliai eksternalas; (2) labai eksternalas; (3) eksternalas; (4) internalas – eksternalas; (5) internalas; (6) labai internalas; (7) ekstremaliai internalas. Buvo atliktas pakartotinas testavimas po mėnesio (n = 100), taip buvo įrodytas skalės patikimumas (r = 0,75; p < 0,001). Validumas buvo tikrinamas, ieškant koreliacijų su kitais eksternalumą – internalumą matuojančiais instrumentais (. Rotter scale, IPC, Subjective Control Level Test, Erewin Shapiro Scale), o taip pat analizuojant skalės struktūrą. Buvo nustatyta, kad skalė validžiai matuoja bendrą internalumą – eksternalumą, tačiau tarpasmeninių santykių atribucijos skalė nepakankamai validi.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.