Eksternališkumo-internališkumo skalė
Straipsniai
A. Bagdonas
L. Pociūtė
Publikuota 2015-12-23
https://doi.org/10.15388/Psichol.1988.8.9097
PDF

Reikšminiai žodžiai

Eksternališkumo-internališkumo skalė
kontrolės lokusas

Kaip cituoti

Bagdonas A. ir Pociūtė L. (2015) „Eksternališkumo-internališkumo skalė“, Psichologija, 80, p. 105-122. doi: 10.15388/Psichol.1988.8.9097.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas naujos skalės, tiriančios internalumą – eksternalumą, validumo ir patikimumo tyrimo rezultatai. Pateiktos standartinės normos studentams ir vyresnių klasių mokiniams. Remiantis tyrimo duomenimis, įvertintas 1181 tiriamojo internalumo – eksternalumo lygis: (1) ekstremaliai eksternalas; (2) labai eksternalas; (3) eksternalas; (4) internalas – eksternalas; (5) internalas; (6) labai internalas; (7) ekstremaliai internalas. Buvo atliktas pakartotinas testavimas po mėnesio (n = 100), taip buvo įrodytas skalės patikimumas (r = 0,75; p < 0,001). Validumas buvo tikrinamas, ieškant koreliacijų su kitais eksternalumą – internalumą matuojančiais instrumentais (. Rotter scale, IPC, Subjective Control Level Test, Erewin Shapiro Scale), o taip pat analizuojant skalės struktūrą. Buvo nustatyta, kad skalė validžiai matuoja bendrą internalumą – eksternalumą, tačiau tarpasmeninių santykių atribucijos skalė nepakankamai validi.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.