Psichologinio laiko klausimynas: psichometrinės charakteristikos
Straipsniai
Audronė Liniauskaitė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2007.0.2711
PDF

Reikšminiai žodžiai

laiko psichologija
psichologinis laikas
Psichologinio laiko klausimynas

Kaip cituoti

Liniauskaitė A. (2007). Psichologinio laiko klausimynas: psichometrinės charakteristikos. Psichologija, 36, 44-60. https://doi.org/10.15388/Psichol.2007.0.2711

Santrauka

Straipsnyje pristatomas lietuviškas Psichologinio laiko klausimynas, sudarytas naudojant empirinę skalių konstravimo strategiją. Klausimynas kurtas dviem etapais. Pirmame etape, surinkus 254 tiriamiesiems pateiktų 119 teiginių vertinimus, faktorinės analizės būdu išskirti 29 teiginiai, kurie sudarė 6 faktorius: Laiko planavimo, Darbo laiko / laisvalaikio susimaišymo, Nerimo dėl laiko, Orientacijos į praeitį, Orientacijos į ateitį bei Orientacijos į dabartį. Išskirtų Cronbach alpha reikšmės varijuoja nuo 0,602 (Orientacijos į dabartį skalė) iki 0,812 (Darbo laiko / laisvalaikio susimaišymas). Antrame etape dalyvavo 687 tiriamieji. Išanalizavus naujai surinktus duomenis pastebėta, kad prasmingai vienalyčiai yra 4 faktoriai. Todėl buvo nuspręsta atsisakyti 2 teiginių. Atlikta patvirtinamoji faktorinė analizė parodė, kad teiginiai parinkti pakankamai adekvačiai (χ2 = 1387,689, df = 309, p = 0,00, CFI = 0,84, TLI = 0,89, RMSEA = 0,07). Galutinio skalės varianto vidinio suderinamumo rodikliai kiek geresni nei pirmosios skalės. Cronbach alpha reikšmės svyruoja nuo 0,657 (Orientacija į ateitį) iki 0,863 (Darbo laiko / laisvalaikio susimaišymas).

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai