„Jūsų NEO išvada“: validus ir Barnumo efektu grįstas grįžtamojo ryšio suteikimo būdas?
Straipsniai
Mykolas Simas Poškus
Antanas Kairys
Audronė Liniauskaitė
Rita Žukauskienė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3694
PDF

Reikšminiai žodžiai

Barnumo efektas
„Jūsų NEO išvada“
grįžtamojo ryšio suteikimas

Kaip cituoti

Poškus M. S., Kairys A., Liniauskaitė A., & Žukauskienė R. (2014). „Jūsų NEO išvada“: validus ir Barnumo efektu grįstas grįžtamojo ryšio suteikimo būdas?. Psichologija, 49, 44-59. https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3694

Santrauka

Siekiant paprastai ir greitai suteikti grįžtamąjį ryšį asmenims, užpildžiusiems asmenybės testus, dažnai naudojamos trumpos standartizuotos formos. Tokios grįžtamojo ryšio priemonės dėl savo trumpumo gali būti laikomos tiksliomis nebūtinai dėl savo validumo, tačiau dėl Barnumo efekto – tendencijos pateikti atsakymą apie asmenybę ir kai gauta informacija yra validi, ir kai ne. Vienas greitų būdų pateikti asmenybės išvadas, kai naudojami NEO PI-R bei NEO-FFI asmenybės klausimynai, yra „Jūsų NEO išvada“. Jos kūrėjai Costa ir McCrae teigia, jog ši grįžtamojo ryšio teikimo priemonė yra validi ir informatyvi (Costa ir McCrae, 2012), tačiau to empirinių įrodymų negausu.
Siekiant įvertinti „Jūsų NEO išvados“ validumą, atlikti trys tyrimai. Pirmuoju tyrimu (N = 269) buvo aiškinamasi, kaip vertinamas tikros ir invertuotos „Jūsų NEO išvados“ tikslumas. Aptikta, kad tikra išvada laikoma tikslesne, todėl ji pasižymi validumu ir priimama ne vien dėl Barnumo efekto. Antrasis (N = 101) ir trečiasis (N = 82) tyrimas buvo skirti ištirti atskirų „Jūsų NEO išvados “ teiginių validumui, ieškant jų tinkamumo vertinimo sąsajų su penkiais asmenybės matmenimis, matuotais NEO PI-R bei NEO-FFI klausimynais. Buvo aptikta, kad „Jūsų NEO išvada“ daugiausia yra validi, tačiau jos teiginiai, įvardijantys atvirumą patyrimui, nebūtinai atspindi visą atvirumo patyrimui matmenį. Taip pat buvo aptikta, kad kai kurie išvados teiginių vertinimai gana stipriai siejasi su asmenybės matmenų įverčiais, todėl gali būti neinformatyvūs.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 > >>