6–18 m. vaikų reprezentacinės ir klinikinės imčių emocinių ir elgesio sunkumų sąsajų palyginimas su šeimos socialiniais, ekonominiais ir demografiniais veiksniais
Straipsniai
Ilona Kajokienė
Rita Žukauskienė
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2007.0.2712
PDF

Reikšminiai žodžiai

raida
vaikų emociniai ir elgesio sunkumai
socialiniai, demografiniai ir ekonominiai veiksniai
klinikinė imtis
reprezentacinė imtis

Kaip cituoti

Kajokienė I. ir Žukauskienė R. (2007) „6–18 m. vaikų reprezentacinės ir klinikinės imčių emocinių ir elgesio sunkumų sąsajų palyginimas su šeimos socialiniais, ekonominiais ir demografiniais veiksniais“, Psichologija, 360, p. 22-43. doi: 10.15388/Psichol.2007.0.2712.

Santrauka

Šio tyrimo tikslas – 6–18 m. vaikų reprezentacinės (N = 3191) ir klinikinės (N = 780) imčių, emocinių ir elgesio sunkumų sąsajų palyginimas su šeimos socialiniais, ekonominiais ir demografiniais veiksniais ir siekis tęsti 2003 m. atlikto tyrimo duomenų analizę. Elgesio ir emocinių sunkumų įvertinimui panaudotas Vaikų elgesio aprašas (CBCL6 / 18) bei Jaunuolių klausimynas (YSR11 / 18) (Achenbach, Rescorla, 2001) bei anketa, skirta socialiniams demografiniams duomenims apie vaiką ir jo šeimą surinkti. Plačiai išanalizuotos socialinių, demografinių bei ekonominių kintamųjų sąsajos su CBCL ir YSR skalių rezultatais bei atlikta palyginamoji dviejų imčių rezultatų analizė. Tyrimo nustatyta, kad vaikams iš nepilnų šeimų būdingesni emociniai ir elgesio (ypač eksternalūs) sunkumai, o klinikinės imties vaikams iš nepilnų šeimų dažniau teikiama stacionarinė nei ambulatorinė pagalba. Mūsų tyrimo duomenimis, aukštesnis tėvų išsilavinimas (ypač motinos) buvo svarbus socialinis veiksnys, padedantis mažinti tiek reprezentacinės, tiek ir klinikinės imčių vaikų psichologinius sunkumus. Šeimos socialinis ekonominis statusas neigiamai koreliavo su daugelio CBCL ir YSR klausimyno skalių rezultatais. Regresinės analizės būdu prognozuojama socialinių, ekonominių ir demografinių kintamųjų įtaka CBCL ir YSR skalių rodikliams. Rezultatai rodo, kad vaiko lytis buvo reikšmingas kintamasis, darąs įtaką tiek sveikų, tiek sergančių vaikų internaliems ir eksternaliems sunkumams. Vaikų amžius labiau susijęs su sveikų vaikų sunkumais. Šioje publikacijoje taip pat pateikiamos patikslintos ir lengviau praktikoje naudoti pritaikytos CBCL6 / 18, TRF 11 / 18 ir YSR11 / 18 normos bei atitaisomos korektūros klaidos, įsivėlusios pateikiant Mąstymo ir Dėmesio sunkumų skalių vidurkius CBCL, TRF ir YSR pagal standartizavimo duomenų lenteles (Žukauskienė ir Kajokienė, 2006).

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>