KOGNITYVINIO FUNKCIONAVIMO IR DEPRESIŠKUMO RYŠYS SERGANT IŠSĖTINE SKLEROZE: TRUMPO DAUGIAKARČIO NEUROPSICHOLOGINIŲ TESTŲ RINKINIO TAIKYMAS LIETUVOJE
Turinys
Ramunė Grambaitė
Rūta Sargautytė
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2005..4326
PDF

Kaip cituoti

Grambaitė R. ir Sargautytė R. (2005) „KOGNITYVINIO FUNKCIONAVIMO IR DEPRESIŠKUMO RYŠYS SERGANT IŠSĖTINE SKLEROZE: TRUMPO DAUGIAKARČIO NEUROPSICHOLOGINIŲ TESTŲ RINKINIO TAIKYMAS LIETUVOJE“, Psichologija, 320, p. 74-86. doi: 10.15388/Psichol.2005. 4326.

Santrauka

Nors susirgus išsėtine skleroze (IS) 40–70% žmonių sutrinka kognityvinis funkcionavimas, o depresija taip pat dažnai lydi IS (nustatoma 27–54% sergančiųjų), duomenys apie jų sąryšį gana prieštaringi. Straipsnyje analizuojamas kognityvinio funkcionavimo ir depresiškumo ryšys sergant išsėtine skleroze ir Trumpo daugiakarčio neuropsichologinių testų rinkinio (BRBNT) taikymo galimybės. Tyrime dalyvavo 41 žmogus, sergantis IS, ir 52 sveiki asmenys. Kognityvinėms funkcijoms vertinti buvo išversta ir naudojama BRBNT B versija (Rao and Peyser, 1986). Depresiškumui vertinti buvo taikomas Becko depresijos inventarijus (BDI-II). Gauti rezultatai rodo, jog sergančiųjų IS verbalinis išmokimas yra neigiamai susijęs su depresiškumu: depresiškumas statistiškai reikšmingai koreliuoja su pastovaus ilgalaikio atgaminimo rodikliais ir su ilgalaikiu atgaminimu po tam tikro uždelsimo laikotarpio, tačiau hipotezė, jog egzistuoja ryšys tarp informacijos apdorojimo greičio ir depresiškumo, nepasitvirtino. Klasifikuojant tiriamuosius į sveikus ir sergančius IS, gautas 100% BRBNT jautrumas, taip pat 100% specifiškumas.
Pagrindiniai žodžiai: išsėtinė sklerozė, kognityvinis funkcionavimas, depresiškumas.

THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE FUNCTION AND DEPRESSION SEVERITY IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS: APPLICATION OF THE BRIEF REPEATABLE BATTERY OF NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS (BRBNT) IN LITHUANIA
Ramunė Grambaitė, Rūta Sargautytė

Summary
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory and neurodegenerative disorder that affects primarily the cerebral white matter, thereby causing both physical and psychological disability. The purpose of this study was to investigate the possible relationship between cognitive function and depression severity in MS patients, as well as sensitivity and specificity characteristics of the BRBNT (The Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests). We investigated 41 MS patients and 52 healthy people.
Forty-one controls were selected from fifty-two healthy subjects and were individually matched with MS subjects for age, gender and education. 
BRBNT (Rao and Peyser, 1986) was designed for measuring verbal learning, visuospatial learning, sustained attention and concentration, information processing speed and verbal fluency cognitive functions. The B version of the BRBNT was translated and used in our study. Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II) (Beck, 1996) was used for the evaluation of depression severity.
Results of our study confirmed that depression severity was associated with verbal learning: Consistent Long Term Retrieval and the Delayed Recall significantly negatively related to depression severity. The relationship between information processing speed and depression severity was also negative, but not statistically significant. The five individual BRBNT tests separately did not significantly discriminate healthy controls from MS patients; however, when all the five BRBNT tests put together we found 100% sensitivity of and 100% specificity.
Our findings lead to the conclusion that neuropsychological testing is important in organizing help strategies for MS patients. BRBNT is a sensitive measure of cognitive function in MS, and may assist with differential diagnosis. Similarly, BRBNT could well be applied to other groups of patients, whose illness results in physical and/or cognitive functional limitations.
Keywords: multiple sclerosis, cognitive function, depression severity.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.