POKYČIO PASTEBĖJIMAS: PATEIKIAMO DALYKO SAVYBĖS IR DALYKO SUDĖTINGUMO VAIDMUO
Turinys
Algis Norvilas
Teresa Mackey
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2005..4331
PDF

Kaip cituoti

Norvilas A. ir Mackey T. (2005) „POKYČIO PASTEBĖJIMAS: PATEIKIAMO DALYKO SAVYBĖS IR DALYKO SUDĖTINGUMO VAIDMUO“, Psichologija, 320, p. 16-21. doi: 10.15388/Psichol.2005. 4331.

Santrauka

Simons (1996) manė aptikęs, kad pateikto pavidalo pokytis yra daug greičiau pastebimas negu pateikto daikto pokytis. Tačiau kritiškiau pažvelgus į šį atradimą darosi neaišku, kiek šis skirtumas yra susijęs su pateiktais dalykais: pavidalu ir daiktu, kiek su pateikto dalyko sudėtingumu, kuris daiktų atžvilgiu buvo gerokai didesnis negu pavidalo atžvilgiu. Mat daiktų vaizdą sudarė penki skirtingi daiktų paveikslai, o pavidalo vaizdą sudarė penkių išdėstytų daiktų vientisa forma.
Šio tyrimo tikslas buvo patikrinti, ar sudėtingumas kartais nebus suvaidinęs svarbaus vaidmens pastebint pateiktų dalykų pokyčius. Tam buvo paruošti keturių pobūdžių pateikiamieji dalykai, susidedantys, kaip ir Simons tyrime, iš penkių vienetų, kurie buvo atsitiktinai išdėstyti 3 × 3 lentelės langeliuose. Paprastą daiktų pateikimą sudarė penki to paties daikto paveikslai (pvz., kriaušė), sudėtingą daiktų pateikimą sudarė penki skirtingi daiktų paveikslai (pvz., kriaušė, vėžlys, rašomasis stalas, žvaigždė, lėktuvas). Paprasto pavidalo pateikimą sudarė penkių taškų rinkinys, sudėtingo pavidalo pateikimą sudarė penkių taškų grupių, kurių kiekviena buvo sudaryta iš penkių taškų, rinkinys. Tiriamiesiems iš viso buvo pateikta 120 dalykų porų kurių pusė nesikeisdavo ir pusė pasikeisdavo. Pakeitimas daiktų poroje buvo daromas pakeičiant vieną daiktą visai nauju daiktu, o pavidalą pateikiančioje poroje – perkeliant vieną kurį tašką į šalimais stovintį langelį.
Tiriamieji buvo tikrinami atskirai. Jiems visos atsitiktinai išdėstytos 120 daiktų poros buvo pateiktos 18 colių kompiuterio ekrane. Porų pateikimą valdė Cedrus „Super Lab“ kompiuterio programa. Pirmasis poros vaizdas pasirodydavo 2 s, tada buvo daromas 4,3 s tarpelis, po kurio pasirodydavo tapatus ar pakeistas antrosios poros vaizdas. Dalyvio užduotis buvo nuspręsti, ar pateikti poros vaizdai yra „tokie patys“, ar „skirtingi“, paspaudžiant atitinkamą mygtuką ant priešais stovinčios dėžutės.
Įvertinus tyrimo duomenis, nepasitvirtino tariamai didesnis pavidalo imlumas pokyčio pastebėjimui, nes skirtumo tarp pateiktų daiktų porų ir pavidalų porų pokyčio pastebėjimo atžvilgiu nebūta. Tačiau aptikta, kad pateiktų daiktų sudėtingumas turi ypač didelį poveikį pokyčio pastebėjimui: paprastų dalykų porose pokytis buvo kur kas lengviau pastebimas negu sudėtingų dalykų porose.
Pagrindiniai žodžiai: pokyčio pastebėjimas, sudėtingumo lygis, netarpiškoji regimoji atmintis.

DETECTION OF CHANGE: ROLE OF STIMULUS TYPE VERSUS STIMULUS COMPLEXITY
Algis Norvilas, Teresa Mackey

Summary
This study has investigated the claim that detection of change for spatial configuration is inherently easier than for object identity. Specifically, it looked at whether a difference in complexity, which was much greater in object than in configuration stimuli, might have mediated the difference in performance. In order to assess this possibility, participants were asked to detect change both for object and configuration stimulus pairs at two levels of complexity: simple and complex. The results showed that participants were much better at detecting change for simple stimuli than for complex stimuli, regardless of the type of stimulus involved. These findings, then, do not support a special status for configuration, rather they point to stimulus complexity as playing a determinate role in change detection.
Keywords: change detection, level of complexity, immediate visual memory

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.