Lietuvių ir suomių moksleivių Rankos testo rezultatų palyginimas
Straipsniai
Remigijus Bliumas
Marketta Windgren
Publikuota 2000-01-01
https://doi.org/10.15388/psi.22.4424
PDF

Reikšminiai žodžiai

Rankos testas
tarpkultūrinė psichologija
kultūriniai skirtumai

Kaip cituoti

Bliumas R., & Windgren M. (2000). Lietuvių ir suomių moksleivių Rankos testo rezultatų palyginimas. Psichologija, 22, 74-79. https://doi.org/10.15388/psi.22.4424

Santrauka

Nors tarpkultūriniai tyrimai Rankos testu nėra papli­tę, kiekybiniai lietuvių ir suomių trylikos metų moks­leivių tyrimo šiuo testu rezultatai dera su Stetsono ir Wagnerio (1980) hipoteze apie plačias šios metodi­kos tarpkultūrinio taikymo galimybes. Suomių moks­leiviai gavo aukštesnius pasirodymo, aktyvumo, įtam­pos, baimės subkategorijų, aplinkos ir blogo prisitai­kymo suminių kategorijų, taip pat bendro atsakymų skaičiaus ir vidutinio atsakymo laiko jverčius. Lietuvių moksleivių buvo aukštesni apibūdinimo subkate­gorijos įverčiai. Kitaip negu tikėtasi, imčių nesiskyrė agresyvumo subkategorijos ir tarpasmeninių santykių suminės kategorijos rezultatai. Gauti ženklesni lietu­vių ir suomių mergaičių įverčių skirtumai nei berniu­kų. Tyrimo rezultatai siejami su šalių dabarties socia­linės raidos ypatybėmis ir fiksuojami kaip pradžios taškas tolesniems tarpkultūriniams tyrimams Rankos testu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.