Respectus Philologicus

Respectus Philologicus

ISSN 1392-8295 (spausdintas, galioja iki 34 (39) 2018 numerio) | eISSN 2335-2388 (elektroninis). Abi versijos publikuotos nuo 2015 iki 2018 m., nuo 35 (40) 2019 - tik elektroninė.

Žurnalo tematika. Respectus Philologicus  tarptautinis deimantinės atvirosios prieigos recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, audiovizualiniams tyrimams. Leidinyje spausdinami originalūs probleminiai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos. Žurnale kviečiame bendradarbiauti įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkus. Prioritetas teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams.

Publikavimo dažnumas. Du numeriai per metus: balandžio mėn. ir spalio mėn.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Leidėjai. Vilniaus universitetas (Lietuva) ir Jano Kochanovskio universitetas Kielcuose (Lenkija).

Registruota duomenų bazėse.
Arianta, BASE, Cabells, CEEOL, CNKI, CORE, Dimensions, DOAJ Seal, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Duotrope, EBSCO (Humanities International Complete, Humanities International Index, Humanities Source, TOC Premier), EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), Google Scholar (h5-index 5; g5-index 7), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), Index Copernicus, JournalTOCs, Linguistic Bibliography Online (Brill Online Bibliographies), Lituanistika, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Norwegian Register for Scientific Journals, PNB (Polska Bibliografia Naukowa), QOAM, ROAD, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit (Scientific Literature Database), SCImago Journal & Country Rank, Sherpa Romeo, UlrichsWeb (Global Serials Directory / Ulrich’s Periodicals Directory), WordCat, Scopus

0.3
2022CiteScore
 
 
65th percentile
Powered by  Scopus

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. 1999 metais Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra pradėjo leisti recenzuojamą mokslo žurnalą „Respectus Philologicus“. 2002 metais sudaryta tarptautinė redaktorių kolegija, suvienijusi mokslininkus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos. Žurnalas tapo tarptautiniu regioninio pobūdžio leidiniu ir pradėtas publikuojati su dviguba numeracija 1(6). 2004 metais prie Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto prisijungė Jano Kochanovskio vardo Šventojo Kryžiaus akademija, esanti viename iš seniausių Lenkijos miestų – Kielcuose. 2008 metais akademija buvo pervadinta Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universitetu, o 2011 metais – Jano Kochanovskio universitetu Kielcuose.

Lenkų mokslininkai susivienijo su kolegomis iš Lietuvos pritardami naujai žurnalo koncepcijai. Tarpdalykinis leidinio pobūdis ir orientacija stiprinti įvairių šalių mokslininkų bendradarbiavimą pelnė palankius humanitarinių mokslų atstovų iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, JAV, Suomijos vertinimus. Lenkų kalba, šalia lietuvių, rusų ir anglų, tapo ketvirtąja žurnalo kalba.

Iki 2016 metų žurnalui vadovavo Vilniaus universiteto profesorė habil. dr. Eleonora Lassan. 2016 metais atnaujinus redaktorių kolegiją, vyriausiąja redaktore tapo Vilniaus universiteto profesorė dr. Gabija Bankauskaitė.

Rėmėjai. 2016–2019 m. leidyba finansuota Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). 

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA