Apie žurnalą

Respectus Philologicus
Apie žurnalą

ISSN 2335-2388 (spausdintas, galioja iki 34 (39) 2018 numerio) | eISSN 1392-8295 (elektroninis)9) 2018 numerio) | eISSN 1392-8295

Žurnalo tematika. Respectus Philologicus  tarptautinis atvirosios prieigos recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, audiovizualiniams tyrimams. Leidinyje spausdinami originalūs probleminiai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos. Žurnale kviečiame bendradarbiauti įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkai. Prioritetas teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams.

Publikavimo dažnumas. Du numeriai per metus: balandžio mėn. ir spalio mėn.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Leidėjai. Vilniaus universitetas (Lietuva) ir Jano Kochanovskio universitetas Kielcuose (Lenkija).

Registruota duomenų bazėse.
Arianta (2002)
BASE
Cabells (2019)
CEEOL (2005)
CNKI (2018)
CORE
Dimensions
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
EBSCO ((Humanities International Complete, Humanities International Index, Humanities Source, TOC Premier)
EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) (2017)
Google Scholar (2013): h5-index 3; h5-median 3
HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
Index Copernicus (2008-2013; 2015)
JournalTOCs
Linguistic Bibliography Online (Brill Online Bibliographies) (2012)
Lituanistika (2011)
Microsoft Academic
MLA Directory of Periodicals
MLA International Bibliography (2007)
PNB (Polska Bibliografia Naukowa) (2011)
QOAM
ROAD
ScienceGate
ScienceOpen
Scilit (Scientific Literature Database) (2017)
UlrichsWeb (Global Serials Directory) / Ulrich’s Periodicals Directory (2013)
WordCat (2017)
Scopus

0.0
2019CiteScore
 
 
19th percentile
Powered by Scopus

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Atviroji prieiga. Respectus Philologicus yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0, CC BY 4.0). 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys. Žurnalas yra Open Archives Initiative dalyvis.

Istorija. 1999 metais Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra pradėjo leisti recenzuojamą mokslo žurnalą „Respectus Philologicus“. 2002 metais sudaryta tarptautinė redaktorių kolegija, suvienijusi mokslininkus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos. Žurnalas tapo tarptautiniu regioninio pobūdžio leidiniu ir pradėtas publikuojati su dviguba numeracija 1(6). 2004 metais prie Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto prisijungė Jano Kochanovskio vardo Šventojo Kryžiaus akademija, esanti viename iš seniausių Lenkijos miestų – Kielcuose. 2008 metais akademija buvo pervadinta Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universitetu, o 2011 metais – Jano Kochanovskio universitetu Kielcuose.

Lenkų mokslininkai susivienijo su kolegomis iš Lietuvos pritardami naujai žurnalo koncepcijai. Tarpdalykinis leidinio pobūdis ir orientacija stiprinti įvairių šalių mokslininkų bendradarbiavimą pelnė palankius humanitarinių mokslų atstovų iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, JAV, Suomijos vertinimus. Lenkų kalba, šalia lietuvių, rusų ir anglų, tapo ketvirtąja žurnalo kalba.

Iki 2016 metų žurnalui vadovavo Vilniaus universiteto profesorė habil. dr. Eleonora Lassan. 2016 metais atnaujinus redaktorių kolegiją, vyriausiąja redaktore tapo Vilniaus universiteto profesorė dr. Gabija Bankauskaitė.

Rėmėjai. 2016–2019 m. leidyba finansuota Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).