Atsakingi redaktoriai
Respectus Philologicus
Atsakingi redaktoriai

Gabija BANKAUSKAITĖ
Vyriausioji redaktorė, Vilniaus universiteto profesorė, dr., Lietuva (04H)
ORCID iD

Piotr ZBRÓG
Vyriausiosios redaktorės pavaduotojas, Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose profesorius, habil. dr., Lenkija (04H)
ORCID iD

Loreta HUBER
Vyriausiosios redaktorės pavaduotoja, Vilniaus universiteto profesorė, dr., Lietuva (04H)
ORCID iD

Živilė NEMICKIENĖ
Atsakingoji sekretorė, Vilniaus universiteto docentė, dr., Lietuva (04H)
ORCID iD

Daiva ALIŪKAITĖ
Vilniaus universiteto profesorė, dr., Lietuva (04H)
ORCID iD

Wiesław CABAN
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose profesorius, habil. dr., Lenkija (05H)
ORCID iD

Renato CORSETTI
Romos universiteto "Sapienza" profesorius, habil. dr., Italija (04H)
ORCID iD

Janusz DETKA
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose profesorius, habil. dr., Lenkija (04H)
ORCID iD

Hans-Harry DRÖßIGER
Vilniaus universiteto profesorius (HP), dr., Lietuva (04H)
ORCID iD

Jonė GRIGALIŪNIENĖ
Vilniaus universiteto profesorė, dr., Lietuva (04H)
ORCID iD

Laima KALĖDIENĖ
Nepriklausoma tyrėja, profesorė (HP), dr., Lietuva (04H)

Olga KARPOVA
Ivanovo valstybinio universiteto profesorė, dr., Rusija (04H)
ORCID iD

Katarzyna SMYK
Marijos Kiuri-Sklodovskos universiteto profesorė, habil. dr., Lenkija (04H)
ORCID iD

Asta KAZLAUSKIENĖ
Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, dr., Lietuva (04H)
ORCID iD

Jadvyga KRŪMINIENĖ
Vilniaus universiteto profesorė, dr., Lietuva (04H)

Robertas KUDIRKA
Vilniaus universiteto docentas, dr., Lietuva (04H)
ORCID iD

Marzena MARCZEWSKA
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose profesorė, dr., Lenkija (04H)
ORCID iD

Lidia MICHALSKA-BRACHA
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose profesorė, habil. dr., Lenkija (05H)
ORCID iD

Gerald E. MIKKELSON
Kanzaso universiteto profesorius, dr., JAV (04H)

Adriana SERBAN
Polio Valéry universiteto Montpellier III docentė, dr., Prancūzija (04H)
ORCID iD

Yuri STULOV
Minsko valstybinio lingvistikos universiteto profesorius, dr., Baltarusija (04H)
ORCID iD

Leona TOKER
Jeruzalės Hebrajų universiteto profesorė, habil. dr., Izraelis (04H)
ORCID iD