Informacija bibliotekininkams
Respectus Philologicus
Informacija bibliotekininkams

Įkurtas 1999 m. Publikuoja straipsnius, susijusius su lingvistinių tyrimais, literatūros naratyvų ir kontekstų problematika, reklamos diskurso paveikumo klausimais, vertimo teorijos ir praktikos, audiovizualiniais tyrimais.

Žurnalas yra nemokamas. Nei bibliotekoms, nei atskiriems skaitytojams nėra jokių specialių registracijos ar prenumeratos reikalavimų. Raginame su moksliniais tyrimais dirbančius bibliotekininkus įtraukti žurnalą į savo bibliotekos elektroninių žurnalų kolekciją. Išsamiau apie žurnalą skiltyje Apie žurnalą

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad joks kataloguotojas ar įtraukimo į sąrašus paslaugų teikėjas neturi teisės prašyti mokesčio už šį žurnalą. Jei taip nutiktų, prašome nedelsiant susisiekti su mumis.

Taip pat verta paminėti, kad šio žurnalo atvirojo kodo publikavimo sistema yra tinkama bibliotekoms, teikiančioms turinio talpinimo paslaugas savo fakulteto nariams, kurie ją gali panaudoti redaguodami kitus žurnalus (žr. Open Journal Systems).