Informacija autoriams
Respectus Philologicus
Informacija autoriams

Įkurtas 1999 m. Publikuoja straipsnius, susijusius su lingvistinių tyrimais, literatūros naratyvų ir kontekstų problematika, reklamos diskurso paveikumo klausimais, vertimo teorijos ir praktikos, audiovizualiniais tyrimais. Išsamiau apie žurnalą skiltyje Apie žurnalą

Jei norėtumėte tapti žurnalo recenzentu ar autoriumi, prašome peržiūrėti žurnalo skirsnių politiką puslapyje Apie ir Žurnalo politika. Pateikiantiems straipsnius pravartu susipažinti su puslapio Pateik straipsnį informacija. Straipsniai, parengti nesilaikant pateiktų gairių, bus grąžinami autoriams nerecenzuoti.

Prieš pateikdami straipsnį, autoriai privalo registruotis žurnalo tinklapyje, o jei jau yra prisiregistravę, turėtų prisijungti ir pradėti 5 žingsnių procesą. Autoriai taip pat gali pateikti straipsnį tiesiogiai vyriausiajam redaktoriui elektroniniu paštu. 

Redakcijos vertinimo planas

Mes perskaitome ir įvertiname kiekvieną pateiktą straipsnį ir stengiamės tai atlikti kuo greičiau. Puikiai suprantame, kad straipsnio publikavimo procesas gali užtrukti ilgai, todėl dirbame kartu su autoriais ir recenzentais, kad kuo labiau sutrumpintume straipsnio priėmimo, recenzavimo ir parengimo publikuoti procesą. Štai kiek paprastai užtrunka kiekvienas etapas:

  • pradinis sprendimas recenzuoti: 2–3 savaitės nuo pateikimo;
  • recenzavimas: nuo pusės iki 2 mėnesių (gali užtrukti ir ilgiau);
  • numatomas siūlomų pakeitimų įgyvendinimo laikotarpis teigiamų recenzijų atveju: nuo pusės iki mėnesio (jei reikia, galima pritaikyti lankstesnį terminą);
  • laikas iki straipsnio paskelbimo: priklauso nuo pateiktų straipsnių skaičiaus; įprastai per keturis mėnesius nuo pateikimo.