Slauga. Mokslas ir praktika

Slauga. Mokslas ir praktika

Higienos institutas yra žurnalo Slauga. Mokslas ir praktika leidėjas. Vilniaus universitetas suteikia galimybę institutui naudotis žurnalų publikavimo platforma, turinio kūrime nedalyvauja.

Vilniaus universiteto žurnalų publikavimo platformoje periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas Slauga. Mokslas ir praktika.

ISSN 1648-0570 / ISSN 2669-1760 (online)

Žurnalo tematika. Higienos instituto periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Žurnale publikuojami recenzuoti moksliniai straipsniai. Mokslinius recenzuojamus straipsnius recenzuoja sveikatos priežiūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) specialistai, turintys mokslo laipsnius.

Ne mokslo žurnalo dalyje publikuojamos klinikinių situacijų analizės, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos, mokomieji ir informaciniai straipsniai. Prie žurnalo turinio formavimo ir keliamų uždavinių įgyvendinimo prisideda redakcinė kolegija. Redakcinę kolegiją sudaro sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos, asociacijos ir draugijos.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiamas 1 žurnalo tomas, kurį sudaro kasmėnesiniai 12 numerių.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse: Base, CORE, Dimensions, Google Scholar

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. Slauga. Mokslas ir praktika nepertraukiamai leidžiami nuo 1997 metų.  

1997 metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (dabar – Higienos institutas) pradėjo leisti laikraštį „Šalpusnis“. Laikraštis buvo leidžiamas nuo 1997 metų sausio 1 dienos iki 2000 metų. Atsižvelgus į slaugymo ir slaugos mokslo raidą, 2001 metais „Šalpusnis“ buvo pervadintas į žunalą Slauga. Mokslas ir praktika. Leidinys pasiekdavo skaitytojus kartą per mėnesį. Nuo 2015 metų publikuojami recenzuojami moksliniai straipsniai.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA