Informacija autoriams
Slauga. Mokslas ir praktika
Informacija autoriams

Higienos instituto leidžiamas periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas – grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Žurnalo turinys nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prienamas visiems, nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčio.

Slauga. Mokslas ir praktika skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Žurnale publikuojami recenzuoti moksliniai straipsniai, kuriuos recenzuoja sveikatos priežiūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) specialistai, turintys mokslo laipsnius. Ne mokslo žurnalo dalyje publikuojamos klinikinių situacijų analizės, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos, mokomieji ir informaciniai straipsniai. Prie žurnalo turinio formavimo prisideda ir keliamų uždavinių įgyvendinimo prisideda redakcinė kolegija. Redakcinę kolegiją sudaro sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos, asociacijos ir draugijos.

Žurnale Slauga. Mokslas ir praktika paskelbtas recenzuotas mokslinis straipsnis vertinamas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Šiuo metu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.