Informacija bibliotekininkams
Slauga. Mokslas ir praktika
Informacija bibliotekininkams

Higienos instituto periodinis mokslo recenzuojamas žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Žurnale publikuojami recenzuoti moksliniai straipsniai, kuriuos recenzuoja sveikatos priežiūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) specialistai, turintys mokslo lapsnius.

Ne mokslo žurnalo dalyje publikuojamos klinikinių situacijų analizės, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos, mokomieji ir informaciniai straipsniai. Prie žurnalo turinio formavimo ir keliamų uždavinių įgyvendinimo prisideda redakcinė kolegija. Redakcinę kolegiją sudaro sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos, asociacijos ir draugijos.

Slauga. Mokslas ir praktika nuo 2014 metų įtrauktas į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą, 2015 metais tapo Lietuvos mokslo periodinių leidinių asociacijos nariu.