Kontaktai
Slauga. Mokslas ir praktika
Kontaktai
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

Pagrindinis kontaktas

Loreta Gudelienė–Gudelevičienė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Telefonas 8 5 2328545, 8686 51906

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis