Kontaktai"
Slauga. Mokslas ir praktika
Kontaktai"
Higienos institutas
Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius

Pagrindinis kontaktas

Teresė Gužauskienė
Higienos institutas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis