Informacija skaitytojams
Slauga. Mokslas ir praktika
Informacija skaitytojams

Higienos instituto periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Žurnale publikuojami recenzuoti moksliniai straipsniai, kuriuos recenzuoja sveikatos priežiūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) spacialistai, turintys mokslo laipsnius.

Žurnale Slauga. Mokslas ir praktika paskelbtas recenzuotas mokslinis straipsnis vertinamas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Šiuo metu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.

Ne mokslo žurnalo dalyje publikuojamos klinikinių situacijų analizės, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos, mokomieji ir informaciniai straipsniai. Prie žurnalo turinio formavimo ir keliamų uždavinių įgyvendinimo prisideda redakcinė kolegija. Redakcinę kolegiją sudaro sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos, asociacijos ir draugijos.