Redakcinė kolegija
Slauga. Mokslas ir praktika
Redakcinė kolegija

Žurnale Slauga. Mokslas ir praktika dirba dvi redakcinės kolegijos – mokslinė redakcinė kolegija ir redakcinė kolegija.

Mokslinės redakcinės kolegijos nariai (sveikatos priežiūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų specialistai, turintys mokslo laipsnius) recenzuoja mokslinius recenzuojamus straipsnius.

Redakcinės kolegijos nariai (sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų, asociacijų ir draugijų atstovai) prisideda prie žurnalo ne mokslo dalies turinio formavimo ir keliamų uždavinių įgyvendinimo.

Mokslinė redaktorė:
Doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija Medicinos fakultetas)
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/ViktorijaPiscalkiene/reserch 
Moksliniai interesai: psichosocialiniai slaugos aspektai; studentų stresas; studentai su specialiaisiais poreikiais; sveikesnė gyvensena.

Nariai:
Doc. dr. Indrė Brasaitė-Abromė (Klaipėdos universitetas)
Moksliniai interesai: pacientų sauga; slauga; kompetencija slaugoje; požiūriai; žinios; įgūdžiai; slaugos ugdymas.

Prof. dr. Vilma Brukienė (Vilniaus universitetas)
Moksliniai interesai: vaikų odontologija; burnos ligų profilaktika.

Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)
Moksliniai interesai: socialinė biologija; socialinė ekologija.

Doc. dr. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Moksliniai interesai: slauga; pirminė sveikatos priežiūra; slaugytojų patiriamas stresas; organizacijos kultūra ir klimatas.

Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7075-2468
Moksliniai interesai: slaugos vadyba; slaugos paslaugų kokybė; pasitenkinimas darbu; profesinis perdegimas.

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Moksliniai interesai: hospitalinės infekcijos; chirurginė slauga; anestezija ir intensyvioji terapija; infekcinės ligos.

Prof. dr. Natalja Istomina (Vilniaus universitetas)
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6562-053X
ResearchGate: https://wwwresearchgate.net/profile/NataljaFatkulina
Moksliniai interesai: slaugymo kokybė; slaugytojo profesinės kompetencijos; pacientų mokymas; sveikatos politika.

Dr. Agnė Jakavonytė-Akstinienė (Vilniaus universitetas)
Moksliniai interesai: gerontologija ir geriatrija; psichikos ligomis sergančiųjų slauga; infekcinėmis ligomis sergančiųjų slauga; paliatyvioji slauga; slaugos praktinis mokymas; lyderystė slaugos praktikoje.

Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)
Moksliniai interesai: slauga; visuomenės sveikata; biomechanikos inžinerija.

Doc. dr. Asta Mažionienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Moksliniai interesai: klinikinė mokymosi aplinka; slaugytojų profesinis perdegimas klinikinėje aplinkoje.

Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Moksliniai interesai: slauga: slaugos poreikių, gyvenimo kokybės įvertinimas, sveikatos priežiūros ir mokymo tobulinimas; slaugytojų kompetencija ir išsilavinimas; pacientų mokymas.

Doc. dr. Simona Paulikienė (Vilniaus kolegija)
Moksliniai interesai: mentorystė; slauga; visuomenės sveikata.

Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universietas)
Moksliniai interesai: sveikatos priežiūros vadyba ir vystymas; socialinė partnerystė; sveikatos priežiūros strategija.

Prof. dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5143-4288
Tyrimo sritys: dvasinės slaugos aspektai; mišrių metodų tyrimai; tyrimo priemonių rengimas ir adaptavimas; slaugos kokybė; praktinis slaugos mokymas.

Doc. dr. Lina Spirgienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Tyrimo sritys: geriatrinė slauga, slaugos poreikiai, pacientų sauga.

Dr. Eglė Stasiūnaitienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
ORCHID iD: https://orcid.org/0000-0001-9955-8669
Moksliniai interesai: pedagogų rengimas; įtraukusis švietimas; neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas; karjeros projektavimas.

Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Moksliniai interesai: slaugymo kokybė; slaugytojų kompetencijos; slaugytojų ugdymas.

Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)
Moksliniai interesai: slaugytojų kompetencijos; suaugusiųjų sveikatos ir slaugos poreikiai.

Dr. Aurika Vanckavičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Tyrimo sritys: kompetencijų, žinių, informuotumo tyrimai, žmogiškųjų išteklių planavimo metodų tyrimai, praktinis slaugos, medicinos technologijų mokymas.

Dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Moksliniai interesai: slauga; vadyba; lyderystė; paciento mokymas.

Nariai:
Rasa Alšauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)

Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)

Daiva Didvalė (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)

Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)

Lina Marcinkevičienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santaros klinikos)

Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)

Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija)

Aušra Volodkaitė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)