Slauga. Mokslas ir praktika

Slauga. Mokslas ir praktika

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras yra žurnalo Slauga. Mokslas ir praktika leidėjas. Vilniaus universitetas suteikia galimybę centrui naudotis žurnalų publikavimo platforma, turinio kūrime nedalyvauja.

Vilniaus universiteto žurnalų publikavimo platformoje periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas Slauga. Mokslas ir praktika publikuojamas nuo 2020 m. Nr. 7 (283). Archyvą galima rasti čia.

ISSN 1648-0570 / ISSN 2669-1760 (online)

Žurnalo tematika. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Žurnale publikuojami recenzuoti moksliniai straipsniai. Mokslinius recenzuojamus straipsnius recenzuoja sveikatos priežiūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų (kolegijų ir universitetų) specialistai, turintys mokslo laipsnius.

Ne mokslo žurnalo dalyje publikuojamos klinikinių situacijų analizės, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos, mokomieji ir informaciniai straipsniai. Prie žurnalo turinio formavimo ir keliamų uždavinių įgyvendinimo prisideda redakcinė kolegija. Redakcinę kolegiją sudaro sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos, asociacijos ir draugijos.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiamas 1 žurnalo tomas, kurį sudaro kasmėnesiniai 12 numerių.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse:
CORE
Google Scholar

Atviroji prieiga. Slauga. Mokslas ir praktika yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys. Žurnalas yra Open Archives Initiative dalyvis.

Istorija. Slauga. Mokslas ir praktika nepertraukiamai leidžiami nuo 1997 metų.  

1997 metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi centras (nuo 2015 metų – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras) pradėjo leisti laikraštį „Šalpusnis“. Laikraštis buvo leidžiamas nuo 1997 metų sausio 1 dienos iki 2000 metų. Atsižvelgus į slaugymo ir slaugos mokslo raidą, 2001 metais „Šalpusnis“ buvo pervadintas į žunalą Slauga. Mokslas ir praktika. Leidinys pasiekdavo skaitytojus kartą per mėnesį. Nuo 2015 metų publikuojami recenzuojami moksliniai straipsniai.