Veiklos audito galimybės padidinti veiklos skaidrumą savivaldybėje
Straipsniai
Laima Liukinevičienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Audra Jokubauskienė
Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Publikuota 2021-06-04
https://doi.org/10.15388/Soctyr.44.1.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

viešasis valdymas
geras valdymas
savivaldybės administravimo subjektai
veiklos skaidrumas
veiklos auditas

Kaip cituoti

Liukinevičienė L. ir Jokubauskienė A. (2021) „Veiklos audito galimybės padidinti veiklos skaidrumą savivaldybėje“, Socialiniai tyrimai, 44(1), p. 53-76. doi: 10.15388/Soctyr.44.1.4.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas skaidrumo principo įgyvendinimas atliekant veiklos auditą savivaldybėje. Identifikavus skaidrumo principą kaip vieną svarbiausių gero valdymo komponentų ir privalomą pareigą jo laikytis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektams, teoriškai pagrindus veiklos audito svarbą šio principo įgyvendinime, siekiama empiriškai išsiaiškinti, kokias kitas galimybes mato ekspertai veiklos auditui įsitraukiant į savivaldybės skaidrumo didinimą. Konstruojant ekspertų interviu gaires panaudotos išorės vertintojų rekomendacijos dėl veiklos skaidrumo savivaldybėse. Ekspertų įžvalgos (formalaus požiūrio į veiklos skaidrumą atsisakymas; veiklos audito visuotinumo, sistemiškumo siekimas; socialinės atsakomybės audito integravimas į visas audituojamas veiklas savivaldybėje ir kt.) parodė platesnes veiklos audito galimybes bei atvėrė lauką tyrėjų diskusijoms.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.