Ligoninių atsparumo diskursas teoriniame organizacijos atsparumo sampratos ir veiksnių kontekste
Straipsniai
Laima Liukinevičienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Jurgita Blažienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Publikuota 2022-02-20
https://doi.org/10.15388/Soctyr.45.1.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

organizacijų pažeidžiamumas
organizacijų atsparumas
ligoninių atsparumas

Kaip cituoti

Liukinevičienė L. ir Blažienė J. (2022) „Ligoninių atsparumo diskursas teoriniame organizacijos atsparumo sampratos ir veiksnių kontekste“, Socialiniai tyrimai, 45(1), p. 8-35. doi: 10.15388/Soctyr.45.1.1.

Santrauka

Straipsnyje apibrėžiamos organizacijos pažeidžiamumo ir atsparumo sampratos, organizacijos atsparumo bruožai ir veiksniai (išoriniai ir vidiniai), aktualizuojamas pasyviojo (adaptacinio, operacinio) ir aktyviojo (planuojamo, strateginio, į galimybes orientuoto) atsparumo didinimo derinimas organizacijos valdyme. Teoriniame organizacijos atsparumo sampratos kontekste gryninamas ligoninės atsparumo nenumatytiems įvykiams konceptas, pristatant pandemijos iššauktus empirinius ir viešosios politikos įgyvendinimo priemonių analizės diskursus.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.