Strateginių pokyčių valdymas savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Straipsniai
Laima Liukinevičienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Kamilė Kuodytė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Publikuota 2021-10-21
https://doi.org/10.15388/Soctyr.44.2.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

strateginiai pokyčiai
strateginių pokyčių valdymas
savivaldybės viešoji biblioteka

Kaip cituoti

Liukinevičienė L. ir Kuodytė K. (2021) „Strateginių pokyčių valdymas savivaldybės viešojoje bibliotekoje“, Socialiniai tyrimai, 44(2), p. 61-83. doi: 10.15388/Soctyr.44.2.4.

Santrauka

Išsikėlus teorines prielaidas, kad strateginiais pokyčiais siekiama tobulinti organizacijos veiklą įgyvendinant nacionalinę, vietos kultūros politiką atliepiančius strateginius tikslus, kurių išsikėlime dalyvauja organizacijos bendruomenė, kad pokyčių valdyme svarbi vadovų lyderystė, jų kompetencija valdyti pokyčius, empiriniu tyrimu siekiama ištirti Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų strateginių pokyčių valdymo situaciją, įžvelgti tobulintinus aspektus. Bibliotekų vidinių dokumentų analizė bei darbuotojų apklausa parodė, kad bibliotekos geba įgyvendinti kitų inicijuotus pokyčius. Iš organizacijos vidaus pareinančioms iniciatyvoms valdyti, panaudoti turimą pozityvų nusiteikimą dalyvauti pokyčiuose trūksta strateginio valdymo, pokyčių, bendruomenės įtraukimo į pokyčių valdymą kompetencijų, motyvacijos.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.