T. 36 Nr. 3 (2014)

T. 36 Nr. 3 (2014)

Socialiniai tyrimai
Publikuota 2014-12-22

Pradžios puslapiai

Turinys
Santraukos peržiūros 6 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2

Straipsniai

Mariusz Wiktor Sienkiewicz
La stratégie de développement de la commune comme un instrument de la politique de développement économique
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
13-25
PDF
Yuri Krivorotko
Система публичных закупок в Беларуси: региональный аспект
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
37–49
PDF
Laima Liukinevičienė | Evelina Kvietkienė
The Singleness of Increasing the Involvement of the Deaf into Decision-Making in Municipalities in the Republic of Lithuania
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
50-66
PDF
Vladimiras Gražulis | Elžbieta Markuckienė
Current Issues of the Development of Employee Intercultural Competency in a Work Environment (a case-study of small municipalities of Lithuania)
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
78-89
PDF
Raminta Pučėtaitė | Aurelija Novelskaitė | Laura Markūnaitė
Lyderystės santykių poveikis organizacijos novatoriškumui: lyginamoji biurokratinės ir kūrybinės organizacijų analizė
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
90-100
PDF
Matúš Sloboda
Moterų dalyvavimas ir senbuviškumo privalumas Slovakijos miestuose: merų rinkimų Slovakijoje atvejo analiz
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
101-112
PDF
Rita Toleikienė | Kristina Slaboševičiūtė | Lina Sapiegienė
Organizacijos etikos klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajos: Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atvejis
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
113-122
PDF
Lina Garšvienė | Mindaugas Butkus
Einamosios sąskaitos deficito augimą lemiančių veiksnių vertinimas
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
123-133
PDF
Valentina Burkšienė
Visuotinė kokybės vadyba Klaipėdos regione
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
134-141
PDF
Ruta Braziene | Ugne Zalkauskaite
Fizinę negalią turinčių jaunų asmenų užimtumas Lietuvoje: patirtys ir požiūriai
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
142-152
PDF