T. 124 (2022): Teisė

T. 124 (2022)

Teisė
Publikuota 2022-09-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
1-7
PDF

Straipsniai

Nataliia Bulat
Teisinė reklamos aplinka Ukrainoje
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Daria Bulgakova
Teismų praktikos tyrimas dėl pirštų atspaudų apdorojimo darbo vietoje pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies b punktą
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Iryna Dikovska
Ukrainoje registruotos ribotos atsakomybės įmonės akcijų paveldėjimo problematika užsieniečiams
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Nataliia Filatova-Bilous
Duomenys kaip prekė: nuosavybės ir išimtinių teisių koncepcijos
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Nataliia Filipenko | Hanna Spitsyna
Kriminalistikos mokslo institucijų kriminologinė veikla: įgyvendinimo Ukrainoje koncepcija
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Sergiy Glotov
Dėl teisės į kūrybos laisvę ir turtinių teisių konflikto gatvės meno kontekste
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Vitalii Gutnyk
Teisė į gynybą baudžiamajame procese: tarptautinės teisės aspektai
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Iryna Hloviuk
Apklausa Ukrainos baudžiamajame procese
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Daryna Yevtieieva
Baudžiamasis nusikaltimas ar civilinis ginčas: nesąžiningos informacinės veiklos vertinimas pagal Ukrainos baudžiamuosius įstatymus
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Anatoliy Kostruba
Integruotos įmonių struktūros: Ukrainos teisinė realybė
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Andrii Lapkin
Ukrainos prokuratūros teisinis statusas
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Nataliia Myronenko
Intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos sistemos kūrimas Ukrainoje ir moderniosios jos plėtojimo problemos
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Yurii Mytsa
Patalpų nuosavybė: pasaulinis požiūris ir Ukrainos nacionalinė teisė
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Natalia Opolska
Ikiteisminio baudžiamojo proceso tyrimo nusižengimai: teisės aktų ir precedentinė teisė
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Oleg Pecheniy | Liubov Dolgopolova
Paveldėjimo santykių apsauga: teoriniai iššūkiai
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Olena Shtefan
Civilinio proceso reforma Ukrainoje ir jos įgyvendinimo problemos
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Illarion Spasybo
Doktrininiai nuosavybės teisės atkūrimo principai
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Inna Spasibo-Fateeva
Pastabos dėl nuosavybės teisės doktrinos peržiūros pagrindų
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Oleksiy Stovba
Viešojoje ir privatinėje teisėje naudojami instrumentai (Ukrainos teisės aktų turinio kontekste)
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Liliia Timofieieva
Baudžiamosios teisės principai Europos Žmogaus Teisių Teisme
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Hanna Urazova
Fiduciarinės pareigos teisinė prigimtis Ukrainos civilinėje teisėje
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
239-244
PDF