Latvijos vertimo panorama stalinizmo laikotarpiu
Straipsniai
Andrejs Veisbergs
University of Latvia
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/VertStud.2018.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

cenzūra
knygų naikinimas
vertimai į latvių kalbą
vertimas stalinizmo laikotarpiu

Kaip cituoti

Veisbergs A. (2018) „Latvijos vertimo panorama stalinizmo laikotarpiu“, Vertimo studijos, 110, p. 76-99. doi: 10.15388/VertStud.2018.6.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Šiame straipsnyje autorius tęsia ankstesniuose „Vertimo studijų“ numeriuose (Nr. 7 ir Nr. 8) pradėtą nagrinėti XX a. Latvijos vertimo istorijos temą. Aptariamasis laikotarpis – 1945– 1953 metai – pirmieji metai po Antrojo pasaulinio karo iki Stalino mirties. Tai pats sudėtingiausias sovietinės ideologijos įtvirtinimo Baltijos šalyse laikotarpis, okupacinei valdžiai visokeriopai stengiantis užgniaužti bet kokią laisvesnę mintį, naikinti ikikarinėje Latvijoje leistas knygas, drausti Vakarų autorių knygų vertimus, visapusiškai kontroliuoti knygų leidybą. Remdamasis gausia istoriografine medžiaga autorius aptaria leidėjų nacionalizavimo ir centralizavimo, nepriimtinų knygų naikinimo, ideologiza- vimo ir politizavimo bei ideologinės cenzūros aplinką, rusifikavimo apraiškas iš esmės verčiant tik rusų autorių kūrinius arba, kiek vėliau, verčiant ir kitų šalių autorių knygas, bet ne iš originalo, o iš rusų kalbos ir pan. Toks kompleksiškas tyrimas padeda autoriui atskleisti Latvijos vertimo padėties sudėtin- gumą aptariamuoju laikotarpiu.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.