Intelektinis kapitalas verslo strateginės plėtros kontekste
Straipsniai
Romualdas Broniukaitis
Publikuota 2018-10-01
https://doi.org/10.15388/batp.v0i1.11950
PDF

Reikšminiai žodžiai

intelektinis kapitalas, nematerialus turtas, žinios, kompetencijos, konkurencinis pranašumas, nematerialus turtas, verslo strateginė plėtra

Kaip cituoti

Broniukaitis, R. (2018) Intelektinis kapitalas verslo strateginės plėtros kontekste, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (17-18), p. 18-28. doi: 10.15388/batp.v0i1.11950.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Dinamiška ir sudėtinga aplinka, siekis įsitvirtinti joje skatina organizacijas ieškoti naujovių, kurios darytų poveikį verslo plėtrai. Organizacijos priverstos nuolat kurti ir tobulinti naujas strategijas, kaip pasiekti didesnį konkurencinį pranašumą, būti lanksčiomis ir inovatyviomis. Siekis įsitvirtinti sudėtingoje ir įvairialypėje aplinkoje lemia naują požiūrį, kad pagrindinis organizacijos išteklius yra jos nematerialus turtas, tai darbuotojų žinios ir gebėjimai, kurių palaikymas ir integravimas į organizacijos veiklas tampa kritinius svertu, užtikrinančiu verslo strateginę plėtrą. Šio tyrimo teorinis pagrindas ir esminė nuostata - nematerialūs ištekliai yra strateginis turtas, kuris atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Straipsnio tikslas - atskleisti intelektinio kapitalo svarbą bei įtaką verslo strateginei plėtrai. Straipsnyje formuojama nauja organizacijų verslo plėtros ilgalaikėje strateginėje perspektyvoje suvoktis akcentuojant intelektinio kapitalo , verslo aplinkos ir kompetencijų grįstų naujausiomis žiniomis tarpusavio sąveikos reikšmę, organizacijų efektyviai veiklai užtikrinti. Ryškinama strateginio požiūrio svarba valdant nematerialiuosius organizacijos išteklius kaip visumą, siekiant organizacijos veiklos rezultatyvumo ir strateginės plėtros. Straipsnyje naudoti metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, sisteminimas ir apibendrinimas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.