LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ ĮVAIZDŽIO VERTINIMO KLAUSIMYNO ADAPTAVIMAS JĮ MODIFIKUOJANT

Oleg Gorbaniuk, Ana Ivanova, Dovilė Blėkaitytė, Gintalija Budraitytė, Emilija Salomėja Pakalnytė

Santrauka


Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – Lietuvos politinių partijų įvaizdžio vertinimo klausimyno kalbinė adaptacija ir jo faktorinės struktūros bei psichometrinių charakteristikų patikrinimas. Taip pat siekiama atskleisti šios matavimo priemonės aiškinamąją vertę, nustatant rinkėjų teikiamą pirmenybę Lietuvos politinėms partijoms. Tyrime dalyvavo 300 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų (iš jų 50,5 proc. moterų), kurie, vartodami 25 būdvardžius, apibūdino šešias politines partijas, pripažįstamas Lietuvos politinėje erdvėje. Bendroji imtis padalyta į dvi grupes ir atlikta pirmosios grupės duomenų tiriamoji, o antrosios grupės duomenų – patvirtinamoji faktorių analizė. Abiejų analizių rezultatai parodė, kad Lietuvos politinių partijų suvokimo specifiką geriausiai atspindi šešių faktorių struktūra, apimanti tokias dimensijas: ryžtingumą, sąžiningumą, konfliktiškumą, religinį konservatyvumą, kairiąją / dešiniąją orientaciją ir senamadiškumą / modernumą. Daugianarė regresinė analizė patvirtino aiškinamąją politinių partijų įvaizdžio dimensijų vertę. Pakartotinis tyrimas parodė, kad, praėjus dviem savaitėms nuo pirmojo tyrimo, rezultatai buvo gana stabilūs. Atlikto tyrimo rezultatas – tai lietuviškos politinių partijų įvaizdžio vertinimo klausimyno versijos, turinčios patikrintas psichometrines charakteristikas, sukūrimas.


Raktiniai žodžiai


įvaizdis, politinė partija, partijos „asmenybė“, nuostata, politinės preferencijos

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Psichol.2017.55.10734