2010, Nr. 8, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2018) „2010, Nr. 8, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12625 (žiūrėta: 1spalio2022).

Santrauka

Buhalterinė apskaita dinamiškame ir konkurencingame verslo pasaulyje

Jonas Mackevičius, Finansinės apskaitos reglamentavimas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990 – 2010 metais), 7

Asta Pikelienė, Buhalterio profesijos svarba šiuolaikinės rinkos sąlygomis, 17

Rūta Lauraitienė, Gailutė Gipienė, Etiško buhalterių elgesio ugdymo ypatumai, 34

Verslo apskaitos standartų taikymas

Rūta Martinkutė, Turto koncepcija apskaitoje, 43

Rūta Martinkutė, Rasa Kanapickienė, Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pateikimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose, 57

Lina Matusevičienė, Rasa Kanapickienė, Atsargų apskaitos politikos atskleidimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose, 69

Deimantė Kviklienė, Rasa Kanapickienė, Finansinio turto pateikimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose, 80

Kristina Rudžionienė, Įsipareigojimų pateikimas Lietuvos įmonių finansinėse ataskaitose, 89

Asta Mockevičiūtė, Kristina Rudžionienė, Apskaitos politikos įtaka pelno valdymui, 98

Tarptautiškumo aspektai

Jonas Mackevičius, Tarptautinė lyginamoji apskaita – pažinimo mokslas ir studijų dalykas, 105

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.