Kontrolingo koncepcija ir jos evoliucija
Straipsniai
Daiva Tamulevičienė
Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas
Publikuota 2014-12-19
https://doi.org/10.15388/batp.2014.No16.3
PDF

Reikšminiai žodžiai

kontrolingas
kontrolingo koncepcija
kontrolingo koncepcijos evoliucija

Kaip cituoti

Tamulevičienė D. (2014) „Kontrolingo koncepcija ir jos evoliucija“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(16), p. 28-39. doi: 10.15388/batp.2014.No16.3.

Santrauka

Kontrolingo sistema, kuri plačiai taikoma užsienio šalių įmonių praktikoje, Lietuvoje yra mažai žinoma. Viena iš priežasčių, nulėmusių lėtą šios sistemos įgyvendinimo procesą Lietuvos įmonėse, yra kontrolingo koncepcijos daugiaprasmiškumas, požiūrių įvairovė, sąvokos tapatinimas su kitomis ekonominėmis kategorijomis. Straipsnyje apžvelgiami ir apibendrinami kontrolingo problemas nagrinėjančių autorių požiūriai, siekiant įvertinti kontrolingo sampratos turinį kontrolingo evoliucijos etapų ir krypčių kontekste.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.