Stacionariojo uždavinio su viena dvitaške nelokaliąja sąlyga kompleksinių tikrinių reikšmių tyrimas
Straipsniai
Kristina Skučaitė-Bingelė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-8420-0477
Artūras Štikonas
Vilniaus universitetas
http://orcid.org/0000-0002-5872-5501
Publikuota 2011-12-22
https://doi.org/10.15388/LMR.2011.sm04
PDF

Reikšminiai žodžiai

kompleksinės tikrinės reikšmės
dvitaškės nelokaliosios kraštinės sąlygos
baigtinių skirtumų schema

Kaip cituoti

Skučaitė-Bingelė K. ir Štikonas A. (2011) „Stacionariojo uždavinio su viena dvitaške nelokaliąja sąlyga kompleksinių tikrinių reikšmių tyrimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 52(proc. LMS), p. 303-308. doi: 10.15388/LMR.2011.sm04.

Santrauka

Šiame straipsnyje yra nagrinėjamas Šturmo ir Liuvilio uždavinys su viena klasikine ir antra nelokalia dvitaške kraštine sąlyga. Šie uždaviniai su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis nėra sau jungtiniai, todėl tikrinės reikšmės gali būti kompleksinės. Ištirta diferencialinio uždavinio ir baigtinių skirtumų schemos kompleksinės spektro dalies priklausomybė nuo nelokaliųjų kraštinių sąlygų parametrų γ  ir ξ . Dauguma tyrimo rezultatų pateikiama C-R charakteristinės funkcijos grafikais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.