Daugiamatis mažų dažnių vertinimo algoritmas
Straipsniai
Leonidas Sakalauskas
Vilniaus universitetas
Ingrida Vaičiulytė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2012-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2012.47
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bajeso metodas
tikėtinumo metodas
Puasono–Gauso modelis

Kaip cituoti

Sakalauskas L. ir Vaičiulytė I. (2012) „Daugiamatis mažų dažnių vertinimo algoritmas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 53(B), p. 260–263. doi: 10.15388/LMR.B.2012.47.

Santrauka

Šiame darbe nagrinėjamas empirinio Bajeso metodo taikymas kelių mažų dažnių įvertinimui. Modeliuojant kelių kiekybinių rodiklių – retų įvykių skaičių tikimybes, yra laikoma, kad tikimybės pasiskirsčiusios pagal Puasono dėsnį su skirtingais parametrais, kurie yra atsitiktiniai koreliuoti Gauso dydžiai. Nežinomų parametrų įverčiai gaunami didžiausio tikėtinumo metodu. Išvestos lygtys, kurias turi tenkinti modelio parametrų didžiausio tikėtinumo įverčiai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.