Studijų stilių tyrimas duomenų tyrybos technologijomis
Straipsniai
Danutė Kaklauskienė
Šiaulių universitetas
Sigita Turskienė
Šiaulių universitetas
Publikuota 2014-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.08
PDF

Reikšminiai žodžiai

studijų stilius
VARK stiliaus modelis
duomenų tyrybos technologijos

Kaip cituoti

Kaklauskienė D. ir Turskienė S. (2014) „Studijų stilių tyrimas duomenų tyrybos technologijomis“, Lietuvos matematikos rinkinys, 55(B), p. 39–44. doi: 10.15388/LMR.B.2014.08.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos galimybės, taikyti VARK studijų stilių modelio siūlomus metodus, duomenų tyrybos technologijomis nustatyti respondentų studijų stilių. Bendravimo metodu nustatytas VARK studijų stiliaus modelis pasirinktoje respondentų aibėje. Tai įgalina suformuluoti nuotolinių studijų kurso autoriui rekomendacijas, kaip personalizuoti nuotolinių studijų kurso galimybes. Tyrimo duomenims modeliuoti pasirinktas koncepcinis duomenų modelis. Sukurtas e. testas, kurio duomenų bazės duomenys apdoroti penkiais duomenų tyrybos etapais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.