Bakterijų dinamikos kompiuterinis modeliavimas
Straipsniai
Pranas Katauskis
Vilniaus universitetas
Vladas Skakauskas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.66
PDF

Reikšminiai žodžiai

kompiuterinis modeliavimas
seklus sluoksnis
stacionarus sprendinys

Kaip cituoti

Katauskis P. ir Skakauskas V. (2010) „Bakterijų dinamikos kompiuterinis modeliavimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 362–367. doi: 10.15388/LMR.2010.66.

Santrauka

Nagrinėjama netiesinių diferencialinių lygčių sistema, kuri aprašo deguonimi mintančių bakterijų dinamiką atvirame inde. Uždavinys sprendžiamas baigtinių skirtumų metodu. Analizuojami skaitiniai sprendiniai, gaunami taikant skirtingus skaičiavimo būdus, kai deguonies koncentracijos reikšmės sekliame sluoksnyje mažesnės už leistiną ribinę reikšmę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.