Mokymosi galimybių didinimas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokymui ir mokymuisi
Straipsniai
Lina Zajančkauskienė
Matematikos ir informatikos institutas
Publikuota 2008-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2008.26
PDF

Reikšminiai žodžiai

IKT
specialusis ugdymas
informacinės ir komunikacinės technologijos

Kaip cituoti

Zajančkauskienė L. (2008) „Mokymosi galimybių didinimas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokymui ir mokymuisi“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 149–153. doi: 10.15388/LMR.2008.26.

Santrauka

Lietuvos švietimo strateginėse nuostatose pabrėžiama, kad dabartis mokytojo profesijai kelia iš esmės naujus socialinius, pedagoginius ir dalykinius reikalavimus, tam būtini geri informaciniai ir komunikaciniai įgūdžiai. Todėl mokytojams reikia talkinti, teikti ugdymui aktualią medžiagą, pristatyti naująsias mokomąsias kompiuterines priemones, sudaryti sąlygas mokytis naujausių dalykų. Straipsnyje aptariamos specialiųjų poreikių mokinių (konkrečiau – mokinių su klausos sutrikimais) mokymas ir IKT programinė priemonė, integruojama į mokymosi procesą. Nagrinėjamos galimybės ir problemos: IKT integracija į mokymosi procesą ir problemos, taikant naująją programinę priemonę, galimi sprendimo būdai, panašios programinės įrangos lokalizavimo problemos.  

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.