Gabių vaikų situacija mokykloje: konfliktinė sąveika su bendraklasiais ir mokytojais ir jos korekcija
ŠVIETIMO POLITIKA LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
Gražina Čiuladienė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.28.2931
PDF

Reikšminiai žodžiai

išorinis mokyklų veiklos kokybės vertinimas
gabių mokinių ugdymas
poreikių konfliktas

Kaip cituoti

Čiuladienė G. (2012) „Gabių vaikų situacija mokykloje: konfliktinė sąveika su bendraklasiais ir mokytojais ir jos korekcija“, Acta Paedagogica Vilnensia, 28, p. 133-147. doi: 10.15388/ActPaed.2012.28.2931.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Analizės ir duomenų apdorojimo skyriaus vedėja
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Didlaukio g. 82, LT-08013 Vilnius
Tel. (8 5) 277 90 23
El. paštas: grazina.ciuladiene@nmva.smm.lt
Lektorė, Mykolo Romerio universiteto Mediacijos katedra
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8 5) 271 46 08

Remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tyrimų (išorės vertinimo ataskaitos / Mokinių nuomonių apie mokyklos veiklą apklausa) duomenimis apibūdinama gabių vaikų ugdymo situacija bendrojo ugdymo mokykloje. Kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė atskleidžia gabių mokinių sąveikos su klasės draugais ir mokytojais bruožus, išryškina vertintose mokyklose taikomus gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo organizavimo ypatumus. Išryškėjusios problemos interpretuojamos poreikio konflikto kontekste. Keliama prielaida, kad tinkamas dėmesys gabių vaikų poreikiams kreips konfliktą konstruktyvia linkme.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.