Konfliktas kaip mokslinio pažinimo objektas
Straipsniai
Gražina Čiuladienė
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.14.9764
PDF

Reikšminiai žodžiai

ugdymas
mokykla
konfliktas
psichologijos kryptys

Kaip cituoti

Čiuladienė G. (2005) „Konfliktas kaip mokslinio pažinimo objektas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 14, p. 157-168. doi: 10.15388/ActPaed.2005.14.9764.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama konflikto samprata svarbiausių psichologijos krypčių (psichoanalizės, psichoanalitinės, bihevioristinės, kognityvios, humanistinės) kontekste. Aptariamos galimos konflikto interpretacijos edukologijoje. Iškeliamas konflikto ir ugdymo ryšys, konflikto reikšmė ugdymo procese.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.