TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS IŠŠŪKIAI LIETUVOS AUKŠTAJAM MOKSLUI: KONKURENCIJA VS BENDRADARBIAVIMAS
ŠVIETIMO POLITIKOS IŠŠŪKIAI
Tatjana Bulajeva
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1548
PDF

Reikšminiai žodžiai

tarptautiškumas
globalizacija
nacionalinė aukštojo mokslo politika
tarptautinis bendradarbiavimas

Kaip cituoti

Bulajeva T. (2013) „TARPTAUTIŠKUMO POLITIKOS IŠŠŪKIAI LIETUVOS AUKŠTAJAM MOKSLUI: KONKURENCIJA VS BENDRADARBIAVIMAS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 104-113. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1548.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: tatjana.bulajeva@fsf.vu.lt

Straipsnyje analizuojama aukštojo mokslo ir studijų tarptautiškumo (internacionalizavimo) poli­tika ir jos kaitos problematika bei tendencijos, išryškinusios naujų tarptautinio švietimo formų at­siradimą pasaulyje. Aptariami aukštojo mokslo ir studijų tarptautiškumo (internacionalizavimo) politikos tarptautiniai, globalizacijos ir ES Bolonijos proceso politikos nulemti kaitos aspektai ir prieštaringos raidos tendencijos. Dėl jų įtakos keičiasi nacionalinė aukštojo mokslo ir studijų poli­tika. Atlikta Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų tarptautiškumo politikos analizė leidžia apibūdinti pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria nacionalinė švietimo politika Lietuvoje studijų tarptauti­nimo srityje, ir kokių politinių žingsnių ir priemonių imamasi siekiant įveikti iškilusius sunkumus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.