METAFORA KAIP MUZIKINIO UGDYMO PRASMINĖ RAIŠKA: FENOMENOLOGINĖS ĮŽVALGOS
METODOLOGINĖS ĮŽVALGOS
Vita Venslovaitė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1553
PDF

Reikšminiai žodžiai

metafora
metaforinis mąstymas
muzikinis ugdymas
fenomenologija

Kaip cituoti

Venslovaitė V. (2013) „METAFORA KAIP MUZIKINIO UGDYMO PRASMINĖ RAIŠKA: FENOMENOLOGINĖS ĮŽVALGOS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 47-55. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1553.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 1/9, LT-01513 Vilnius
El. paštas: vitavensl@gmail.com

Straipsnyje atskleidžiama metaforos reikšmė muzikinio ugdymo proceso metu, kai ir ugdytojas, ir ugdytinis per individualią patirtį kuria naujas reikšmes. Metaforos prigimtis ir jos panaudojimas kaip naujos patyrimo reikšmės apibūdinimas leidžia geriau suprasti tai, kas yra mūsų pačių įprasto­ji patirtis. Remiantis empirinio fenomenologinio tyrimo rezultatais parodoma, kaip muzikos pamo­koje garso, ritmo, muzikinės frazės, melodijos ir kūrinio pobūdžio apibūdinimas, įvardyti metaforo­mis, tampa muzikine reikšme ir kaip muzikinė reikšmė iškelia naują prasmę patirčių horizonte.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.