Fenomenologinio muzikinio ugdymo diskursas: tarp etikos ir estetikos
KULTŪRA IR UGDYMAS
Vita Venslovaitė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.26.2983
PDF

Reikšminiai žodžiai

muzikinis ugdymas
muzika
estetinis suvokimas
etika
fenomenologija

Kaip cituoti

Venslovaitė V. (2011) „Fenomenologinio muzikinio ugdymo diskursas: tarp etikos ir estetikos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 260, p. 35-48. doi: 10.15388/ActPaed.2011.26.2983.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė
Vilniaus universiteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 1/9, LTLT-01513 Vilnius
El. paštas: vitavensl@gmail.com

Straipsnyje siekiama atskleisti muzikinio ugdymo sampratas istoriniame kontekste. Pristatomas filosofų Aristotelio, I. Kanto, A. Schopenhauerio, F. Nietzsche’s ir ugdymo specialistų T. Cliftono ir D. E. Dentono požiūris į muziką ir jos praktinį taikymą ugdymo procese. Šis požiūris paprastai priklauso nuo laikotarpio, kuriuo filosofas ar ugdymo specialistas gyveno, meno suvokimo, etinių ir estetinių nuostatų. Šio straipsnio naujumas yra tas, kad jame atskleidžiamas fenomenologinis metodas, kuriuo siekiama išryškinti muzikos ir muzikinio ugdymo reikšmę ir vertę.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.