Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko samprata: vidurinio ugdymo kaitos diskursas
UGDYMO PROCESO KAITA
Zita Nauckūnaitė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2961
PDF

Reikšminiai žodžiai

vidurinis ugdymas
bendrosios programos
brandos egzaminas
ugdymo kaita

Kaip cituoti

Nauckūnaitė Z. (2011) „Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko samprata: vidurinio ugdymo kaitos diskursas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 270, p. 102-114. doi: 10.15388/ActPaed.2011.27.2961.

Santrauka

Docentė
Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus edukologijos universiteto
Lietuvių kalbos didaktikos katedra
Ševčenkos g. 31, LT- 03111 Vilnius
Tel. (8 5) 233 08 52
El. paštas: zita.nauckunaite@vpu.lt

Straipsnyje nagrinėjama, kaip kito lietuvių kalbos ir literatūros kaip mokomojo dalyko samprata Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje 1993–2011 metais. Dėmesys ypač kreipiamas į vidurinį ugdymą, kurį apibrėžia dvi nacionalinės programos: Vidurinio ugdymo bendroji programa ir Brandos egzaminų programa. Kadangi privalomas lietuvių kalbos brandos egzaminas turi lemiamą grįžtamąjį ryšį ugdymo procesui 11–12 klasėje, analizuojamos egzamino užduotys. Pristatomi 2013 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tikslai ir užduoties pobūdis. Išvadose pabrėžiama, kad literatūrinio ugdymo procese turi būti laikomasi tinkamos pusiausvyros, derinant teksto interpretaciją ir tradicinę literatūros istoriją, kuri užtikrina kultūros, literatūros paveldo perimamumą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.