LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS UGDYMO SIEKINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO RETROSPEKTYVA
ŠVIETIMO POLITIKOS IŠŠŪKIAI
Zita Nauckūnaitė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.33.4394
PDF

Reikšminiai žodžiai

kalbos ugdymo politika
lietuvių kalba ir literatūra
ugdymo siekiniai
brandos egzaminas
vertinimo instrukcija

Kaip cituoti

Nauckūnaitė Z. (2014) „LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS UGDYMO SIEKINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO RETROSPEKTYVA“, Acta Paedagogica Vilnensia, 330, p. 17-32. doi: 10.15388/ActPaed.2014.33.4394.

Santrauka

Zita Nauckūnaitė
Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Lietuvos edukologijos universiteto
Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedra
T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
Tel. (8 5) 233 08 52
El. paštas: zita.nauckunaite@leu.lt

Straipsnyje nagrinėjami lietuvių kalbos ir literatūros ugdymą vidurinėje bendrojo ugdymo mokykloje reglamentuojantys esminiai dokumentai, kuriais remiantis nustatomi lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo siekiniai (Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose 2010–2014 metų strategija ir Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendroji programa), bei Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa ir konkreti Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija, kuri turi tiesioginį grįžtamąjį ryšį ugdymo procesui, siekiant išsiaiškinti, kaip lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo politikos siekiniai atsispindi išvestiniuose dokumentuose ir ar abiturientų brandos vertinimas matuoja tai, ką pagal švietimo politikos siekinius turėtų matuoti.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.