Iššūkis profesiniam orientavimui – naujos profesijos darbo rinkoje
AUKŠTOJO MOKSLO KOKYBĖ
Eugenijus Nazelskis
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.26.2975
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinis orientavimas
darbo rinka
specialistų pasiūla ir paklausa
OLAP technologijos

Kaip cituoti

Nazelskis E. (2011) „Iššūkis profesiniam orientavimui – naujos profesijos darbo rinkoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 260, p. 135-146. doi: 10.15388/ActPaed.2011.26.2975.

Santrauka

Socialinių mokslų daktaras
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Saulėtekio al. 22, LTLT-10225 Vilnius
Tel. (8 5) 236 68 89
El. paštas: e.nazelskis@gmail.lt


Straipsnyje nagrinėjamas profesinio orientavimo visuminės reikšmės didėjimas darbo rinkos sąlygomis. Pagrindžiama, jog profesinio orientavimo teorinės ribos plečiasi, nes darbinės veiklos organizacijos tampa neatsiejama visos profesinio orientavimo sistemos dalimi. Akcentuojama, jog vykstančių pokyčių sąlygomis aktualėja naujų profesijų įtraukiamas į darbo rinką. Profesijų kaita, naujų profesijų atsiradimas darbo rinkoje, asimetrija tarp darbo pasiūlos ir paklausos – papildomi profesinio orientavimo iššūkiai. Atsižvelgiant į naujų profesijų prognozavimo ir įtraukimo į darbo rinką svarbą, straipsnyje konceptualiu lygmeniu pateikiami siūlymai, kaip panaudoti daugiamates informacines duomenų bazes ir OLAP technologiją.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.