Profesinis orientavimas švietimo ir verslo plėtros kontekste
ŠVIETIMO POLITIKOS PROBLEMOS
Eugenijus Nazelskis
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.3005
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinis orientavimas
profesinis informavimas
konsultavimas
tarptautinis verslas
Lietuvos ūkio raida
Nacionalinė profesinio orientavimo programa
Profesinio orientavimo strategija

Kaip cituoti

Nazelskis E. (2010) „Profesinis orientavimas švietimo ir verslo plėtros kontekste“, Acta Paedagogica Vilnensia, 250, p. 100-109. doi: 10.15388/ActPaed.2010.25.3005.

Santrauka

Socialinių mokslų daktaras
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Saulėtekio alėja 22, LT-10225, Vilnius
Tel. (8 5) 236 68 89
El. paštas: e.nazelskis@gmail.com


Straipsnyje nagrinėjama švietimo ir verslo sąsaja profesinio orientavimo srityje. Pagrindžiama profesinio orientavimo teorijos ir sistemos tobulinimo būtinybė, įvertinant Lietuvos verslo raidą užsienyje ir naujų iššūkių profesiniam orientavimui atsiradimą. Analizuojamas profesinio informavimo ir konsultavimo teorinių ribų, užtikrinančių sklandžią Lietuvos verslo plėtrą užsienyje, išplėtimas. Pateikiama specialistų pasiūlos ir paklausos poreikio subalansavimo, specialistų poreikio stebėsenos vykdymo siūlymų. Pagrindžiamas tikslingumas išplėsti Nacionalinės profesionio orientavimo programos kūrimo dalyvių sąrašą, įtraukiant į darbo procesą socialinius partnerius – asocijuotas verslo organizacijas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.